ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Comparison of syphilis seropositivity between nonimmigrant and immigrant population in Anatolian side of Istanbul Turkey: A five-years of a retrospective study results [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-80688 | DOI: 10.14744/nci.2021.80688

Comparison of syphilis seropositivity between nonimmigrant and immigrant population in Anatolian side of Istanbul Turkey: A five-years of a retrospective study results

Riza Adaleti1, Nilgun Kansak1, Muge Aslan1, Gulcin Balkose2, Hande Toptan3, Solen Daldaban Dincer4, Sebahat Aksaray5
1Medical Microbiology Laboratory, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, University of Health Sciences Istanbul, Turkey
2Medical Microbiology Laboratory, Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Muğla, Turkey
3Department of Medical Microbiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
4Medical Microbiology Laboratory, Ümraniye Training and Research Hospital, University of Health Sciences Istanbul,Turkey
5Department of Medical Microbiology,University of Health Sciences-Hamidiye Medicine Faculty, Istanbul, Turkey

Objectives
Our study aimed to evaluate the seropositivity for syphilis in nonimmigrantand immigrant populations and compare the results regarding demographic data.
Patients and methods
In accordance with the reverse algorithm, syphilis tests were performed between May 2014 and December 2018 in hospitals in our service zone for syphilis screening or symptomatic disease.
Results
A total of 135.328 nonimmigrantand 6.641 immigrant were screened for syphilis. Seropositivity rates were 1.3% in the nonimmigrant and 3.8% in immigrant groups (p: 0.0001).
There was a statistically significant difference in terms of seropositivity rates between the various age groups in the local group and immigrant groups (except 18- 25 age group)(p<0.05)
Syphilis seropositivity rates were found to be lower in indigenous population than immigrant groups according to the years tested (p: 0.0001)
The seropositivity rates were 2.4% and 3.2% among the males (p: 0.025) and 0.6% and 4.0% among females (p: 0.0001) in nonimmigrant and immigrant groups, respectively. Whereas, 0.6% of pregnant women in the local group and 3.7% of pregnant women in immigrant groups were seropositive for syphilis (p: 0.0001).
Among the HIV positive group, syphilis seropositivity was only observed in the nonimmigrant group with a rate of 23.0% (p: 0.0001).
Conclusions
The antibodies against syphilis were found more frequently in immigrants than nonimmigrant.Among the HIV positive individuals syphilis seropositivity was only observed in the nonimmigrant group.

Keywords: Immigrant, Syphilis seropositivity, HIV positive, Pregnant, Revers algorithm

İstanbul'un Anadolu Yakasında Yerli Halk ve Göçmenler Arasında Sifiliz Seropozitifliğinin Karşılaştırılması: Beş Yıllık Retrospektif Çalışmanın Sonuçları

Riza Adaleti1, Nilgun Kansak1, Muge Aslan1, Gulcin Balkose2, Hande Toptan3, Solen Daldaban Dincer4, Sebahat Aksaray5
1Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
4Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş
Çalışmamızda, demografik veriler ışığında, yerli halk ve göçmenler arasında saptanan sifiliz antikorlarının seropozitiflik oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Metod
Mayıs 2014, Aralık 2018 yılları arasında tarama amacıyla veya semptomatik nedenlerle bölge hastanelerimize başvuran hastalara, ters algoritmaya uygun olarak, sifiliz testleri yapılmıştır.
Sonuçlar
Toplamda 135.328 yerli ve 3.641 göçmende tarama yapılmıştır. Yerli halk'ta %1.3 ve göçmen gruplarda %3.8 oranında sifiliz seropozitifliği saptanmıştır(p: 0.0001).
Çeşitli yaş gruplarında, yerli halkta sifiliz seropozitifliği oranları göçmenlere göre daha düşük oranda bulunmuş ve istatistiki anlamada fark saptanmıştır(18-25 yaş grubu hariç)(p<0.05).
Test yapılan yıllara göre yerli halkta sifiliz seropozitifliği oranları, göçmen gruplara göre daha düşük oranda saptanmıştır (p: 0.0001).
Yerli halk ve göçmenlerde, seropozitiflik oranları sırasıyla, erkekelerde %2.4 ve %3.2, kadınlarda %0.6 ve %4 saptanmıştır. Buna karşılık hamile yerli kadınlarda %0.6 ve göçmen hamile kadınlarda %3.7 oranında seropozitiflik saptanmıştır(p: 0.0001)
HIV pozitif grupta, göçmenlerde sifiliz seropozitifliği saptanmamış, yerli halk'ta %23 oranında saptanmıştır(p: 0.0001).
Sonuç
Sifiliz antikorları göçmenlerde yerli halk'a göre daha yüksek oranda saptanmıştır. HIV pozitif olanlarda sadece yerli halk'ta sifiliz seropozitifliği saptanmıştır. (NCI-2021-2-36/R1)

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Sifiliz seropozitifliği, HIV pozitifliği, Hamile, Ters algoritmaCorresponding Author: Riza Adaleti
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale