ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Pleomorphic adenoma of the larynx [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 67-70 | DOI: 10.14744/nci.2015.47965

Pleomorphic adenoma of the larynx

Meryem Dogan Altunpulluk1, Murat Hakan Karabulut1, Gozde Kir1, Samil Sahin2
1Umraniye Education And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey
2Umraniye Education And Research Hospital, Department Of Otolaryngology, Istanbul, Turkey

Pleomorphic adenoma (PA) is the most common benign neoplasm of the salivary glands. It usually occurs in major salivary glands, such as the parotid and submandibular glands. Occasionally, however, it occurs in the larynx. These lesions generally present as a slow-growing, painless mass. Malignant transformation is very rare, but it increases with time. The present report is the case of a 59-year-old male who presented with a complaint of hoarseness. Right vertical partial hemilaryngectomy revealed an intact, mucosa-covered, fleshy 2×1.5×1 cm mass in the supraglottic area of the larynx. Lesion had histological characteristics of a PA, and this was confirmed byimmunohistochemical expression of cytokeratin, S100 protein, Glial fibrillary acidic protein (GFAP) and vimentin. Their histopathological identification is, however, not always straightforward; immunohistochemistry can contribute significantly to formulation of a definitive diagnosis and to the realization of appropriate follow-up.

Keywords: Immunohistochemistry, larynx, pleomorphic adenoma.

Larinks Yerleşimli Pleomorfik Adenoma

Meryem Dogan Altunpulluk1, Murat Hakan Karabulut1, Gozde Kir1, Samil Sahin2
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Pleomorfik adenomlar (PA) tükrük bezinin en sık benign neoplazisidir. Genellikle parotis ve submandibular bez gibi major tükrük bezlerinde görülür. Ancak larinkste oldukça nadirdir. Bu lezyonlar genellikle yavaş büyüyen, ağrısız kitleler şeklinde prezente olur. Malign transformasyon oldukça nadirdir, fakat zamanla bu risk artar. Biz ses kısıklığı ile başvuran 59 yaşında erkek hastayı sunduk. Sağ vertikal parsiyel hemilarinjektomi materyalinin değerlendirilmesinde mukoza intakt olup larinksin supragottik bölgesinde yerleşimli 2×1.5×1 cm ölçülerinde kabarık kitle izlendi. Lezyon PA’nın karakteristik histolojik özelliklerine sahip idi ve tanı sitokeratin, S-100 protein, GFAP ve vimentin ile immunohistokimyasal olarak konfirme edildi. Ancak histopatolojik olarak tanımlanması her zaman kolay değildir; tam tanının konmasında ve uygun takibin gerçekleşmesinde immunohistokimya oldukça faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pleomorfik adenom, Larinks, İmmunohistokimya.

Meryem Dogan Altunpulluk, Murat Hakan Karabulut, Gozde Kir, Samil Sahin. Pleomorphic adenoma of the larynx. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 67-70

Corresponding Author: Meryem Dogan Altunpulluk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale